Θεματικό Μουσείο Αποθήκευσης Κουμανταρίας Λάνιας

Το Θεματικό Μουσείο Αποθήκευσης Κουμανταρίας Λάνιας βρίσκεται μέσα στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Λεμεσού.

Στεγαζόμενο σε κτίριο που έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο, το Θεματικό Μουσείο Αποθήκευσης Κουμανταρίας Λάνιας διαθέτει τον πλήρη εξοπλισμό άλεσης και συμπίεσης σταφυλιών, πιθάρια και αποστακτήρια ζιβανίας.

Το μουσείο συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγριτικής Ανάπτυξης 2007-2013, την Κυπριακή Δημοκρατία και το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού.

Most Popular