Μουσείο Ελιόμυλος Τεμβριάς

Το Μουσείο Ελιόμυλος Τεμβριάς βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Λευκωσίας στην Κύπρο και αποτελεί ένα από τα πάμπολλα τοπικά μουσεία στο νησί.

Most Popular