Μύλος του Χότζα

Ο Μύλος του Χότζα αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα πολιτισμού στο Ακάκι της επαρχίας Λευκωσίας και είναι ένα από τα πολλά περιφερειακά μουσεία στην Κύπρο.

Χτισμένος στον οικιστικό πυρήνα της κοινότητας, ο Μύλος του Χότζα βρίσκεται σε ένα μεγάλο κτήμα που κάποτε ανήκε σε ντόπιο κάτοικο, πριν δημευτεί  το 1821. Ο χώρος αφού πέρασε στα χέρια των εγγονιών του Χότζα, Οσμάν και Μουσταφά Μπέη, μετατράπηκε σε μια πλήρη μονάδα για την εποχή, καθώς διέθετε μύλο για σιτάρι, κριθάρι, ζωοτροφές, αλλά και μηχανή για βαμβάκι.

Ο Μύλος του Χότζα σήμερα περιλαμβάνει τον αλευρόμυλο και ένα ελαιοτριβείο και είναι επισκέψιμος για το κοινό. Ο αλευρόμυλος είχε ως κινητήρια δύναμη το νερό, το οποίο με τη δύναμή του, περιέστρεφε την αλακάτα που έθετε σε λειτουργία τον μύλο.  Το ελαιοτριβείο αποτελείται από ελιόμυλο με πιεστήριο και σύγχρονο διαχωριστήρα.

Most Popular