Ελιόμυλος Πραστειού Κελλακίου

Ο Ελιόμυλος Πραστειού Κελλακίου βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Λεμεσού και αποτελεί ένα από τα μικρά μουσεία της ημιορεινής κοινότητας.

Με σκοπό να αναδείξει την πλούσια παράδοση του τόπου στην παραγωγή ελιών και ελαιολάδου, ο Ελιόμυλος Πραστειού Κελλακίου περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, μηχανήματα και αντικείμενα ενός παραδοσιακού ελαιοτριβείου, δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να δει την παραδοσιακή διαδικασία με την οποία παλιότερα έλιωναν τον καρπό της ελιάς, στηριζόμενοι στην πιεστική δύναμη αυτού του εργαλείου.

Εκτός από τον Ελιόμυλο Πραστειού Κελλακίου, στην κοινότητα υπάρχουν επίσης το Μουσείο Πετρωμάτων Πραστειού Κελλακίου, καθώς και το Μουσείο Κρασιού Πραστειού Κελλακίου.

Most Popular