Ελιόμυλος Καλού Χωριού Λεμεσού

O Ελιόμυλος Καλού Χωριού Λεμεσού βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Λεμεσού και αποτελεί ένα από τα πολλά περιφερειακά μουσεία στην Κύπρο.

Ένας νεόδμητος μουσειακός χώρος που δημιουργήθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού, ο Ελιόμυλος Καλού Χωριού Λεμεσού περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα μηχανήματα ενός παλιού ελαιοτριβείου.

Σε αυτό ο επισκέπτης μπορεί να μάθει τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας του καρπού της ελιάς και της παραγωγής ελαιόλαδου και να μελετήσει τις διαφορές σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και των μηχανημάτων.

Most Popular